آموزش

 موسسه حقوقی و داوری عدالت گستر سخا برای کمک و همیاری  به دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق و جذب انها در بازار کار وبرای استفاده درست و اصولی از معلومات این عزیزان اقدام به  برگزاری کلاس های کاربردی و تخصصی حقوق مینماید

 کننده کلاس های تخصصی وکاربردی

قانون مدنی –  لایحه نویسی  – دادخواست نویسی – مشاوره امور قضایی خانواده – داوری داخلی و بین المللی- قراردادنویسی داخلی و بین المللی-قانون تجارت – روابط مالی خانواده – اصول فقه – آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی مدنی– مشاوره حقوقی قبل از ازدواج – کارگاههای دعاوی کیفری- فن دفاع