شرکتها و موسسات غیر تجاری

برای ثبت یک شرکت در ایران چه باید کرد؟

برای ثبت یک شرکت می بایست موضوع و زمینه فعالیت و هدف از تشکیل یک شرکت برای شما که به عنوان موسس شرکت

اقدام خواهید کرد مشخص و حرز باشد  کارشناسان متخصص و باسابقه این مجموعه میتوانند با مشاوره صحیح و منطبق بر آخرین

اصول و قواعد اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری این راه پر نشیب وفراز و تخصصی را برای شما هموار و قابل دسترس نمایند

 همچنین این مجموعه با داشتن بهترین و متخصص ترین کادر اداری در این زمینه میتواند ، ثبت یک شرکت با معیار ها و آنچه مورد

نظر یک مدیر عامل است را آسان و امکان پذیر نماید . لیکن و صرفا جهت اطلاع مهمترین نوع شرکت که در حال حاضر در ایران

روزانه به تعداد زیادی در اداره ثبت  شرکتها و موسسات تجاری به ثبت می رسد شرکت سهامی خاص می باشد که براي ثبت

آن باید حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان هییت موسس حضور  داشته باشند از آنجا که تشکیل گروه و انتخاب

اعضاي آن بسیار مهم است و با ثبت شرکت و سهامدار شدن هر عضو ، حق مالکیت ایجاد شده و در صورت بروز اختلاف خیلی

مشکل میتوان سهامدار  صاحب حق مالکیت را از شرکت و هیئت مدیره خارج گرد ، لذا سعی کنید در مرحله اول ثبت شرکت با

شناخت کامل از اشخاص اقدام  به شراکت نمایید  و تقسیم سهام را نیز به نحوی مدیریت کنید که در صورت بروز اختلاف کمترین

ضرر به شما تحمیل گردد سپس در  اولین فرصت حداقل ده نام براي شرکت خود انتخاب کنید و سعی کنید هرنام داراي سه کلمه

باشد وسپس به سایت اداره ثبت شرکتها مراجعه و فرم تایید نام شرکت را تکمیل نمایید و کد رهگبری آن را یادداشت کنید . پس

از پانزده روز با مراجعه به سایت نامه تایید نام  شرکت خود را دریافت خواهید نمود و احتمالا یکی از نامها تایید میشود و کپی تایید

را بگیرید  به موازات به یک بانک مراجعه و تقاضاي افتتاح حساب شرکت در شرف تاسیس بنمایید کپی کارت ملی و شناسنامه همه

سهامداران باید همراهتان باشد و گواهی افتتاح حساب دریافت کنید  سرمایه اولیه شرکت می بایست حداقل مبلغ یک میلیون ریال

باشد که به تفکیک تعداد سهامداران و تعداد سهام  مشخص شده و مورد توافق همه باید به حساب بانکی شرکت  واریز گردد و

فیش بانکی به تعداد سهامداران تهیه شود اظهار نامه ثبت شرکت باید از اداره ثبت شرکتها دریافت گردد و تمام بخشهاي آن به دقت

پر شود و به امضا همه شرکاء برسد همزمان فرم صورتجلسه مجمع موسس و عادي و صورتجلسه هیات مدیره پس از اخذ  امضا

شرکاء و تعیین مدیر عامل ( میتواند رییس هیاتمدیره و مدیر عامل یک نفر باشد ) براي ثبت  به همراه کلیه مدارک لازم به اداره

ثبت شرکتها ارسال  می شود  در این مرحله و پس از ارسال مدارک پرونده شما توسط کارشناسان در اداره ثبت بررسی شده و در

صورتی که مدارک ارسالی ناقص نباشد مراحل بعد از طریق سایت اداره ثبت شرکتها به شما اطلاع رسانی میشود